fbpx
Search
Close this search box.

2024-04-18

2:27 오후

구* GG 테니스 1977 스니커즈 

주문코드 T
가격 179.000

* 구성 : 본품. 더스트 , 개런티카드, 쇼핑백, 영수증 , 케이스  
 
* 소재,컬러 : 패브릭 베이지 
 
* 사이즈 
 
  36 (230 ~ 235 mm)
  37 (235 ~ 240 mm)
  38 (240 ~ 245 mm)
  39 (245 ~ 250 mm)
  40 (250 ~ 255 mm)
  41 (260 ~ 265 mm)
  42 (265 ~ 270 mm)
  43 (270 ~ 275 mm)
  44 (275 ~ 280 mm)
  45 (280 ~ 285 mm)