fbpx
Search
Close this search box.

2024-04-04

12:31 오후

디* B25 러너 스니커즈 남성 운동화 

주문코드 U
가격 179.000

구성 ㅡ 본품. 더스트. 게런티카드. 브랜드박스
컬러 ㅡ 블랙&화이트
사이즈 ㅡ 40 (250 ~ 255 mm)
                       41 (260 ~ 265 mm)
                       42 (265 ~ 270 mm)
                       43 (270 ~ 275 mm)
                        
 
스웨이드 테크니컬 메쉬 디올 오블리크 캔버스