fbpx
Search
Close this search box.

2024-02-21

1:52 오후

발* 원 스터드 XL 스니커즈

주문코드 U
가격 179.000

구성 ㅡ 본품 . 더스트. 개런티카드. 브랜드박스 풀구성
컬러 ㅡ 블랙
사이즈 ㅡ 36 (230 ~ 235 mm)
                      37 (235 ~ 240 mm)
                      38 (240 ~ 245 mm)
                      39 (245 ~ 250 mm)
                      40 (250 ~ 255 mm)
                      41 (260 ~ 265 mm)
                      42 (265 ~ 270 mm)
                      43 (270 ~ 275 mm)
                      44 (275 ~ 280 mm)